Vytváření odkazů

Text ze kterého chcete udělat odkaz zvýrazněte levým tlačítkem myši a klikněte na ikonku vyznačenou na obrázku.

Otevře se následující okno.

Pokud chcete vytvořit odkaz který bude směřovat na některou ze stránek Vašeho webu vyberte ji kliknutím v nabídce dole a potvrďte klikem na vytvořit odkaz.

Pokud chcete vytvořit odkaz směřující mimo Váš web vepište do prvního políčka URL jeho adresu na kterou má směrovat. Adresu napište včetně http:// na začátku. Např.: https://www.mklik.cz a klikněte na vytvořit odkaz. Políčko Název ponechte prázdné.

Vše potvrdíte kliknutím v boxu Publikovat na ikonku Aktualizovat.

Zrušení odkazu

Vytvořený odkaz můžete také odstranit. Stačí odkaz který chcete odstranit zvýraznit myší a kliknout na ikonku na obrázku.

Zpět do nápovědy.