Editace menu

K dispozici máte dvě editovatelná menu pojmenovaná Horní menu a Levé menu. Horní menu je omezeno svou šířkou a vejde se do něj jen omezený počet odkazů. Do levého menu se vejde neomezený počet odkazů.

Výběr menu

Nejdříve vyberte menu, které chcete upravovat. Menu vyberete tak, že kliknete na vybranou záložku s menu jak je vyznačeno na obrázku.

Přidání stránky do menu

V boxu Stránky zaškrtněte stránku, kterou chcete do menu přidat. Můžete vybrat i více stránek na jednou. Takto vybrané stránky přidáte do menu kliknutím na ikonku Přidat do menu. Změnu potvrdíte kliknutím na Aktualizovat menu.

Změna pořadí stránek v menu

Pro změnu pořadí položek v menu klikněte levým tlačítkem myši na vybranou položku a se stále stisknutým tlačítkem ji přetáhněte na požadované místo v menu a pak uvolněte. Změnu potvrďte kliknutím na Aktualizovat menu vpravo nahoře.

Odstranění odkazu v menu

Chcete například odstranit odkaz "kontakt" protože ho již máte v horním menu. Odstranění provedete následovně. U každé položky je vpravo malá šipka směrem dolů. U vybrané položky k odstranění ji rozklikněte a následně klikněte na Odstranit a vše potvrdíte tlačítkem Aktualizovat menu.

Tip

Pokud chcete a by se každá nově vytvořená stránka vždy hned objevila ve zvoleném menu zaškrtněte volbu Automaticky přidávat nově publikované hlavní stránky.

Upozornění

Neměňte názvy menu. Ponechte současné pojmenování Horní menu a Levé menu. Neupravujete ani box Umístění v šabloně. Pokud tato nastavení změníte přestanou se menu zobrazovat. V případě, že se tak stane napište nám.

Zpět do nápovědy.