Editace menu

Přidání stránky do menu

V boxu Stránky zaškrtněte stránku, kterou chcete do menu přidat. Můžete vybrat i více stránek na jednou. Takto vybrané stránky přidáte do menu kliknutím na ikonku Přidat do menu. Změnu potvrdíte kliknutím na Aktualizovat menu.

Změna pořadí stránek v menu

Pro změnu pořadí položek v menu klikněte levým tlačítkem myši na vybranou položku a se stále stisknutým tlačítkem ji přetáhněte na požadované místo v menu. Změnu potvrďte kliknutím na Aktualizovat menu.

Odstranění odkazu v menu

U každé položky menu je vpravo malá šipka směrem dolů. U vybrané položky na ni klikněte. Otevře se nabídka kde kliknete na Odstranit. Vše potvrdíte tlačítkem Aktualizovat menu.

Změna textu odkazu

Text odkazu můžete libovolně upravovat kliknutím do pole Text odkazu. To lze využít například pokud je text odkazu příliš dlouhý. Úpravy potvrdíte kliknutím na Aktualizovat menu.

Tip

Pokud chcete a by se každá nově vytvořená stránka vždy hned objevila v menu zaškrtněte volbu Automaticky přidávat nově publikované hlavní stránky do menu.

Mklik.cz