Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miloš Žáček IČ 49867571 se sídlem Skalice u České Lípy 403, 47117 Skalice u České Lípy (dále jen: „správce“).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účel využití osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, zasílání informací z oblastí blízkých tématice tohoto webu.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávané

Zpracovávané jsou údaje, které sami poskytnete: jméno a příjmení, titul, adresa, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresa.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Máte právo kdykoliv písemně požádat o odstranění Vašich osobních údajů z archivu a to i před uplynutím zákonných lhůt.

Údaje jsou uchovávány výhradně v elektronické podobě a chráněny heslem.

Další příjemci osobních údajů jsou

Fakturoid s.r.o. IČ: 04656679 – fakturace
Gransy s.r.o. IČ: 28087755 – registrátor domén

Soubory cookies

Při procházení webu se mohou do Vašeho zařízení ukládat soubory cookies Google Analytics a cookies tohoto webu. Toto chování lze zakázat ve Vašem prohlížeči.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo:

  • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
Mklik.cz