Editace textu

Editace textů je velmi podobná práci v textových editorech jako je Word a další.

Zvýraznění slov ve větách

Text, který chcete zvýraznit a tím odlišit od ostatního přejeďte myší se stisknutým levým tlačítkem. Klikněte na ikonku B. Text bude tučný. Pokud kliknete na ikonku I písmo bude mít sklon. Tzv. kurzíva.

Vytvoření nadpisu

Pro lepší orientaci v textech používejte nadpisy. Text nadpisu napište na samostatný řádek a označte jej myší. Následně klikněte na Odstavec a poté Nadpis 2.

Zvýraznění celého odstavce

Můžete také zvýraznit celý odstavec. Celý odstavec označte myší a klikněte na ikonku uvozovek.

Vytvoří se tak zajímavý efekt, který si můžete prohlédnout na tomto obrázku.

Odstranění formátování

Odstranění formátování se používá ve dvou případech. Ten první nastává když chcete odstranit již vytvořené formátování popsané výše. Ten druhý když zjistíte, že na webu máte „rozházený text“. K tomu dochází když na web vkládáte texty z textových editorů které máte v počítači. Nežádoucí formátování v obou případech odstraníte tak, že text označíte myší a kliknete na ikonku gumy.

Dělení obsahu do sloupců

Obsah také můžete dělit do sloupců. Do libovolné stránky na webu si zkopírujte jeden z níže uvedených kódů.

2 sloupce

[blok][box]Zde doplnit obsah.[/box][box]Zde doplnit obsah.[/box][/blok]

3 sloupce

[blok][box]Zde doplnit obsah.[/box][box]Zde doplnit obsah.[/box][box]Zde doplnit obsah.[/box][/blok]

4 sloupce

[blok][box]Zde doplnit obsah.[/box][box]Zde doplnit obsah.[/box][box]Zde doplnit obsah.[/box][box]Zde doplnit obsah.[/box][/blok]

Text Zde doplnit obsah nahraďte vlastním textem. Dávejte pozor na hranaté závorky []. Ty musí pro správnou funkčnost zůstat zachovány.

Do jednotlivých boxů můžete vkládat jakýkoliv obsah včetně fotek.

Mklik.cz