Editace textu

Vytváření a editace textů je velmi podobná práci v textových editorech Word nebo OpenOffice.

Zvýraznění slov ve větách

Text, který chcete zvýraznit a tím odlišit od ostatního textu přejeďte myší se stisknutým levým tlačítkem a klikněte na ikonku B. Text bude tučný. Pokud kliknete na ikonku I písmo se skloní doprava tzv. kurzíva.

Vytvoření nadpisu

Pro lepší orientaci v textech je dobré prokládat texty na vhodných místech nadpisy. Text nadpisu napište na samostatný řádek a označte jej myší. Následně klikněte na Formát a Nadpis 2.

Zvýraznění celého odstavce

Můžete také zvýraznit celý odstavec. Stačí odstavec zvýraznit myší a kliknout na ikonku uvozovek. Na obrázku je vyznačena šipkou. Vytvoří se tak zajímavý efekt, který s můžete prohlédnout na tomto obrázku.

Odstranění formátování

Odstranění formátování se používá ve dvou případech. Ten první nastává když chcete odstranit již vytvořené formátování popsané výše. Ten druhý nastává když zjistíte, že na webu máte tzv. "rozhozený text". K tomu dochází když na web vkládáte texty z  editoru Word nebo jiných podobných. Formátování v obou případech odstraníte tak, že text u kterého chcete akci provést označíte myší a kliknete na ikonku zvýrazněnou na obrázku.

Zpět do nápovědy.