Slider – fotky v hlavičce

Nastavení naleznete pod položkou Slider. Nastavení je individuální pro každou fotku.

Nápis

Vhodně si fotku pojmenujte aby se Vám později v seznamu fotek dobře orientovalo. Nápis se na webu nezobrazuje.

Fotka

Fotku přidáte volbou Zvolit náhledový obrázek. Vkládaná fotka musí být v rozměru 780x300px. Jinak dojde k jejímu ořezu a nebude vidět celá.

Text

Pokud vyplníte bude fotka textem doplněna. Text pište krátký. Text vyplňovat nemusíte.

Odkaz

Pokud vyplníte bude fotka zároveň fungovat i jako odkaz na libovolnou stránku webu nebo mimo něj. Odkaz je nutné zadávat včetně http:// nebo https:// jinak nebude fungovat. V případě, že odkaz nevyplníte je automaticky nasměrován na hlavní stránku.

Změna pořadí

Poslední přidanou fotku Slider zobrazí jako první. Změnu pořadí provedete změnou času nebo datumu publikování v boxu Publikovat.

Další možnosti nastavení

  • Jedna fotka. Do hlavičky můžete vložit jen jednu fotku. Počet vložených fotek není omezen, ale více jak 5 nemá smyl.
  • Pouze texty. Můžete použít jen text bez fotky. Budou se střídat stejně jako fotky.

Logo

Slider můžete použít i pro vložení loga. Logo můžete vložit jako fotku výše popsaným způsobem nebo pomocí programu na úpravu fotografií vložit logo přímo do fotky.

Něco navíc

  • Zveřejnění fotky lze naplánovat. Nastavení je v boxu Publikovat (na řádku Publikováno klikněte na Upravit). To lze využít například pro plánovanou akci od určitého data.

Zpět do nápovědy.