Slider

Slider jsou fotky v hlavičce webu které se pravidelně střídají. Nastavení naleznete v menu na stránce Slider.

Fotku upravte na rozměr 1400x400px. Klikněte na Přidat novou fotku.

Název

Vhodně si fotku pojmenujte aby se vám v seznamu fotek dobře orientovalo. Název fotky se na webu nezobrazuje.

Fotka

Fotku přidáte kliknutím na Zvolit náhledový obrázek. Postup vložení je stejný jako u vkládání fotek na web.

Změna pořadí

Změnu pořadí fotek nastavíte změnou času nebo datumu publikování v boxu Publikovat.

Možnosti nastavení

Počet vložených fotek není omezen, ale 3 až 5 je dostačující počet.

Mklik.cz