Telefonní číslo

Při prohlížení webu na mobilním telefonu můžete návštěvníkům umožnit vytočit telefonní číslo přímo z vašich stránek.

Postup je obdobný jako u vytváření odkazů.

Nejdříve označte text ze kterého chcete udělat „klikatelné“ telefonní číslo.

Otevře se okno kam vložíte telefonní číslo v tomto tvaru:

tel:+123456789

Číslice 123456789 zaměňte za vaše telefonní číslo. Napište vše včetně tel: a znaménka +. Nepoužívejte mezery.

Stiskněte Enter nebo klikněte na zalomenou šipku.

Mklik.cz