Telefonní číslo

Na mobilních telefonech je dobré návštěvníkům umožnit vytočit telefonní číslo přímo z Vašich stránek.

Postup je obdobný jako u vytváření odkazů.

Nejdříve označte text ze kterého chcete udělat „klikatelné“ telefonní číslo.

Otevře se okno kam vložíte telefonní číslo v tomto tvaru:

tel:+123456789

Stiskněte Enter nebo klikněte na zalomenou šipku.

Důležité

Číslice 123456789 zaměňte za Váš telefonní kontakt.
Pište vše včetně tel: znaménka plus.
V celém zápisy nepoužívejte mezery.

Mklik.cz